Tvorba www stránek bez administrace

Po dohodě s Vámi nakreslím nový vzhled vašich statických www stránek. Dle přání jej upravím, přeprogramuji do HTML a budu také spravovat. Takovéto stránky totiž nemají administraci.
Popis statických stránek » zde.

Vytvoření WWW stránek s redakčním systémem

Za použití redakčního systému Joomla! Vám vytvořím nové www stránky s administrací dle vašich přání. Samozřejmostí je přidávání článků, souborů, jazykových mutací, správa uživatelů atd.
Popis RS Joomla » zde.

Fotoobrazy do Vašeho bytu či kanceláře

Objednejte si některý z fotoobrazů vytištěných na malířské plátno natažené na dřevěný rám či na fotopapíře a to do rozměru 100x70 cm.
K výběru máte z mnoha motivů, rozdělených do kategorií.
Přehled kategorií » zde.

Kontakty a socíální sítě

» Telefon: +420 775 919 878
» E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
» Skype: sraberus

LinkedIn profil
 

Články

Výstava mých fotografií s názvem: Photoshopky II - 1. - 31.1.2015

Výstava mých fotografií v Infocentru ve Štětí 1. - 30.11.2014

Srdečně Vás zvu na výstavu mých fotografií s názvem "Photoshopky II", která se koná od 1.1. do 31.1.2015 v Infocentru města Štětí. Vystaveno bude 30 fotografií upravených pomocí Adobe Photoshopu.

 

 

 

Výstava mých fotografií s názvem: V noci - 1. - 30.11.2014

Výstava mých fotografií v Infocentru ve Štětí 1. - 30.11.2014

Přijďte se podívat výstavu mých fotografií s názvem "V noci", výstava se koná od 1.11. do 30.11.2014 v Infocentru města Štětí. K vidění bude 30 fotografií focených v České republice i v zahraničí.

 

 

 

Výstava fotografií členů Negatif Štětí v Infocentru ve Štětí 1. - 30.4.2014

Výstava fotografií členů Negatif Štětí v Infocentru ve Štětí 1. - 30.4.2014

Chtěl bych Vás pozvat na výstavu fotografického sdružení Negatif Štětí s názvem Světlobraní, výstava fotografií probíhá od 1.4. do 30.4.2014 v Infocentru města Štětí. Autory vystavených fotografií jsem já a Lenka Salačová. Budeme se těšit na Vaše názory na našem FB profilu.

 

 

 

Rozrod rodiny Řapek z Chválenic

První výskyt příjmení Řapek jsem nalezl v knize "700 let Chválenic" z roku 1975, kde je uvedeno.

...ve smlouvě o dělení šťáhlavského statku z roku 1624. Zachycuje však obyvatelstvo z roku 1609, tedy ještě před Bílou horou...Roku 1609 žili ve Chválenicích:...

 • Matouš Řapek měl asi jen chaloupku, platil 7 grošů


Příjmení Řapek i ve variantách (Rapek, Řabek, Řábek), podle generálního rejstříku berní ruly z roku 1654:

 • Adam Řapek, Černíkov, s.o. Strakonice, panství Štěkeň, Cehnice, Řepice, sedlák
 • Matěj Řapek, Trokavec, s.o. Rokycany, panství Mirošov, šenkýř
 • Štěpán Řapek, Chválenice, sedlák (uvedeno v knize "700 let Chválenic", v rule uveden Jako Vcsapek)


V roce 1716 se pořizoval k daňovým účelům soupis poddaných hospodářů ve Chválenicích

 • "Řapkové zůstávali" - uvedeno jen toto


Moje spekulace, i tito tři byli patrně příbuzní, mezi Trokavcem a Černíkovem je to vzdušnou čarou 41 kilometrů, samozřejmě v té době to byla velká vzdálenost, ale válka a další okolnosti jako husitství mohlo rozdělit rod.

Moji větev nazvu Chválenickou, bohužel nejsem schopen propojit Chválenickou větev s Trokaveckou větví Matěje Řapka, protože první matrika Chválenic zmizela po roce 1920. Přitom se to vybízí, Trokavec a Chválenice jsou od sebe 20 kilometrů.

Níže jsem vypsal základní info o těchto větvích Řapků, Řápků, Řabků, Řábků u kterých žijí mužští potomci(ti jsou zvýrazněni), nebo nevím zdali nějací potomci jsou.

Číst dál: Rozrod rodiny Řapek z Chválenic

Význam a původ slova řápek, řábek, řap

Nakladatelství atlantis: Šimon Lomnický z Budče - Kupidova střela, Dětinský řápek

Moji předkové byli Řapkovi z Chválenic u Plzně, začal jsem se tedy zajímat o význam slova Řapek. Zde naleznete vše, co jsem objevil, včetně zdrojů.

Výskyt jako příjmení

Slovo Řapek(ve variantách Řápek, Řabek, Řábek, Řabka) se používá jako české příjmení. První výskyt příjmení je z roku 1609 ve formě Řapek a to v knize 700 let Chválenic(1), kde je uvedeno:

" .... ve smlouvě o dělení šťáhlavského statku z roku 1624. Zachycuje však obyvatelstvo z roku 1609, tedy ještě před Bílou horou...Roku 1609 žili ve Chválenicích ... Matouš Řapek měl asi jen chaloupku, platil 7 grošů."

Dále také v knize Soupis poddaných podle víry z roku 1651 a Berní rule z roku 1654, Matěj Řapek povolání šenkýř v obci Trokavec, okr. Rokycany a Adam Řapek povoláním sedlák z Černíkova, okr. Strakonice.

Při bádání o významu a původu slova řapek jsem narazil na toto, slovo řěpicě má mužský tvar řapec nebo řápek. A jako shodou okolnosti jediná Řepice v republice je do 5km od Černíkova, tudíž odvozuji, že moji Řapkovi původně byli asi z Řepice či okolí.

Význam slova řapek z knih či slovníků

Řápek nebo řábek je staročeské slovo pro rourku, trubičku či pípu.

Český spisovatel Šimon Lomnický z Budče napsal roku 1609 knihu s názvem Dětinský řápek, kniha se věnuje výchově dětí a rodinným vztahům. Význam sousloví Dětský řápek, které ve svém díle Lomnický používá, tj. jako dětská láhev opatřená rourkou k sání tekutiny, ze které mohou pít malé děti, tedy něco jako předchůdce kojenecké láhve.(2)

Český středoškolský pedagog, lexikograf a překladatel František Štěpán Kott sestavil mezi lety 1878-1893 Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický, ve třetím díle obsahujícím písmena Q-Š, je zmíněno i slovo řábek alias řápek. Význam je následující "Řábek, bku, m., řápek, kohoutek u sudu, der Fasshahn. Jg."

Kvartet autorů J. Bělič, A. Kamiš, K. Kučera, V.Křístek vydali roku 1978 Malý staročeský slovník, který vysvětluje slovo řápek stručně jako rourku.

Původ slova řapek ze slova řěpicě

Zde je citace z magisterské diplomové práce s názvem  Staročeské názvy nádob, jejich původ(3), který vysvětluje slovo řěpice.

3.71 Řěpicě

Stav ve staré češtině
Femininum řěpicě, -ě označovalo ve staré češtině ‚číši, pohár, nádobku na pití‘.
Deminutivum řěpička, -y je vykládáno jako ‚menší číše baňatého tvaru‘, ESSČ uvádí i adjektivum řěpičný ‚týkající se nádoby řěpicě‘ (ESSČ; MSS; Flajšhans II: 426).
Staročeské památky dokládají také maskulinum řapec, -pcě, které ESSČ vykládá jako ‚nádobu s řápkem,91 nádobu (zvláště baňatou) se zúženou částí‘ (ESSČ).

Stav v nové češtině
Do nové češtiny se slovo řepice i deminutivum řepička dochovalo ve významu staročeském (viz výše) či jako ‚husitský kalich s řápkem‘, dále jako označení ‚určité míry tekutých i sutých věcí‘ a také jako ‚název rostliny‘. Posledně jmenovaný význam nakonec nad ostatními převládl a odvozeniny ve slovnících uvedené pak dle dokladů souvisí již jen s ním (Jung III: 816; Kott III: 54‒56; Kott VIII: 337; význam ‚rostlina‘ již jen v PSJČ IVb: 1141‒1142; SSJČ III: 228).

Maskulinum řap, -u nalezneme v novočeských slovnících jako ‚držadlo u lžíce‘.
Kott uvádí, že původní podoba slova byla řáp a znamenalo ‚nádobku, skořápku, žlábek, do něhož se mok nějaký nabírati může‘. Pouze u Kotta je pak zaznamenán výraz řápek,91

Slovo řápek je dle MSS ‚rourka‘ (MSS).
-pku s deminutivem řápeček, který mj. označoval ‚korbel bez víčka v pivováře‘ (Jung III: 793; Kott III: 26; PSJČ IVb: 1126; SSJČ III: 221).

Etymologie
Výkladu původu slov řápek a řepice se věnovala Helena Karlíková, která odvozuje maskulinum řápek z praslovanského "rępъ ‚trubička, rourka", později ‚zakončení něčeho, zakončení páteře, kostrč‘. Toto slovo přežilo např. ve slovinštině. "rép ‚ocas, oháňka", ve hornolužičtině "rjap‚ kostrč, žilka listová" a zřejmě i české "řapík ‚stopka listu". K těmto výrazům dle autorky patří i polsky nářečně ‚rząp "nádržka na vodu". Další původ praslovanský *rępъ však není jasný, bývá někdy spojováno s německým Rimpel ‚dutá míra‘.

Femininum řepicě pak autorka odvozuje sufixem -icě ze staročeštiny řap, je však možné derivovat je stejným sufixem také ze substantiva řěpa, motivace pojmenování by v tomto případě byla tvarová podobnost obou předmětů (Karlíková 2000: 117‒120).

Domněnku, že slovo řěpicě souvisí s řěpa nepřímo doplnil i Němec, který jako příbuzné slovo uvádí lotyšský název pro ‚káču‘ ripa (zde opět tvarová podobnost) a středohornoněmecké označení ‚kola, kruhu‘ reif (Němec 1988: 63).
Název nádoby řěpicě je doložen jen ve staré češtině, v jiných slovanských jazycích dosud nebyl ekvivalent tohoto slova nalezen (Karlíková 2000: 118). Primárně
se tímto výrazem označovala ‚dřevěná nádoba z jednoho kusu dřeva sloužící k pití, nejdříve vyřezaná, později soustružená‘ „řepice sústruhová; řepice v sústruze vytočená“ (Němec 1988: 63), později i ‚dutá míra‘ (Karlíková 2000: 118).

Co se týče vzhledu této nádoby, dokládají staročeské památky tyto příklady „rohová rzepicze“, „malovaná řepice“ či „řepice jest nadoba vinná, mnohými obrúčky obitá“ (Tamtéž.). Dle Karlíkové lze z některých dokladů slova řěpicě usuzovat, že byla zhotovována i z jiných materiálů, např. „řepice zlatá okrášlena drahým kamením“, „řepic zlatých dvaceti“, pak bychom se mohli domnívat, že se tato nádoba používala i při slavnostních příležitostech apod. (Tamtéž.).

Prameny

5 místo v fotosoutěži Vynález zkázy na webu Digineff.cz

Moje HDR fotka: Mordor pod Řípem

Dne 16.1.2013 vyhlásila odborná porota, ve složení Ondřej Neff, Kamil Rodinger, Vít Mádr, Karel Pobříslo a Boris Stojanov, výsledky 3. kola fotografické soutěže Vidět jinak s tématem Vynález zkázy.

K mé velké radosti je pátým nejlepším "Vynálezem zkázy" má fotografie Mordor pod Řípem. Další kolo této soutěže má téma "O slavnosti a hostech", nebojte se zúčastnit, pokud máte nějaké pěkné fotografie více najdete zde.

 

Hodnocení mých dvou fotografií Ondřejem Neffem

Můj fotoobraz Přesila

Fotograf a spisovatel Ondřej Neff napsal v říjnu roku 2012 defakto recenzi dvou mých fotografií, které jsem přihlásil do 3. kola fotosoutěže s názvem Vynález zkázy. Soutěž probíhá na jeho webu www.digineff.cz do 15.1.2013.

Ondřej Neff mě kontaktoval v říjnu 2012 s žádostí o rozhovor. Vedli jsme přes Skype asi 30 minutový rozhovor, který vyšel později v psané podobě na Digineffu jako článek s názvem Jak vznikl Mordor.

 

Výstava mých fotoobrazů v Infocentru Města Štětí - 7.3. - 7.5. 2012

Foto z výstavy v IC Města Štětí

Mezi daty 7.3. - 7.5. 2012 probíhala v Infocentru Města Štětí výstava mých fotoobrazů. Vystaveno bylo 8 fotoobrazů vytištěných na plátno natažené na rám.

Vystavené fotoobrazy jsou fotografie, které jsem následně upravil ve Photoshopu nebo jsou to HDR fotografie zpracované v Photomatixu Pro ze 2-3 fotografií.

Kabelová televize Štětí se mnou u příležitosti otevření této výstavy natočila rozhovor, který naleznete na Stream.cz a na Steti.cz, rozhovor se mnou začíná v 5:00 minutě a končí v 9:04.

 

Čeština pro Worms World Party

Úvodní obrazovka hry Worms World Party

Znovu jsem objevil češtinu na Worms World Party. České zvuky a hlasy do Worms World Party jsme v roce 2002 udělali s dvěma kamarády (Kéťa a Bart).

Co si pamatuji, tak jsme to zvládli za jedno odpoledne, omluvte občas drsnější mluvu, holt jsme to pojali, jak jsme to pojali.

Zapakovaný soubor WWP_cesky.rar stačí rozpakovat a adresář "cesky" nahrát do "data/user/speech" a pak si jen vybrat ve hře jazyk červíků "cesky".

Doufám, že to někomu pomůže, ale jelikož to mělo několik tisíc stažení na starém webu srab.cz, tak asi ano.

Vytvoření Vašeho rodokmenu za pomoci internetu

Část mého rodokmenu
Vytvoření rodokmenu Vaší rodiny je dnes již docela lehká záležitost, ale bude to běh na dlouhou trať. Je potřeba se obrnit trpělivostí, protože ani Řím nebyl postaven za den!
Jak postupovat při tvoření Vašeho stromu jsem shrnul do 9 kroků. V nich se snažím vysvětlit, jak správně pracovat s dokumenty, jak se ptát rodiny, kde nalézt potřebné matriky online a mnoho dalšího.
Potřebujete k tomu nejlépe počítač, ale jde samozřejmě dělat rodokmen i na papíře. Dále také využijete velice hojně oči, ústa, ruce, nohy, tužku či propisku, fotoaparát a nějaký ten blok na poznámky, který si založíte. Nejvíce však potrápí rodokmen Vaše mozkové závity.


Krok: 1. Vytvoření základního rodokmenu na stránkách či na papíru

Uvádím dvoje stránky na kterých je možné nalézt opravdu hodně československých předků, do obou systému je potřeba se zaregistrovat a zapsat Váš rodokmen. Existuje mnoho dalších, ale pro mě osvědčili tyto dvě.
Pro začátek si vyberte, zdali chcete začít na myheritage.cz nebo rodokmen.com, já osobně jsem zvolil MyHeritage.

Vytvoření rodokmenu na stránkách www.myheritage.cz - celosvětové stránky v češtině, zadarmo pro 250 osob v rodokmenu.
Myheritage je systémem s velice mnoha funkcemi např. hledání shodných obličejů na fotografiích. Zaregistrujte se na výše uvedené adrese a ve velice snadném ovládání, na které si brzo zvyknete, začněte svoji osobou. Poté zadejte svou matku a otce. Zadávejte vždy nejprve matku poté jejího partnera a až poté jejich děti, kliknutím na + u matky. Dále zadejte všechny členy rodiny co Vaše paměť sahá, včetně neúplných vzpomínek jako praprababička Poldika(časem upřesníte Leopoldína).

Tip: Pozvěte žijící příbuzné, rádi Vám možná pomohou v rodokmenu na MyHeritage, stačí naklikat Má rodina/Domů/Pozvat členy rodiny a zde vyplnit emaily, které znáte. Dotčeným přijde email, ve kterém je odkaz, na který když kliknou, tak se mohou přidat do Vaší rodiny.

Vytvoření rodokmenu na stránkách www.rodokmen.com - československé stránky s rodokmeny, neomezený počet osob.
Zaregistrujte se, je to obdobný systém na tvorbu rodokmenů, jen nemá tolik grafických prvků a možnost tak kvalitního fotoalba, ale prohledání československých předků je nezbytné i zde zadat svůj rodokmen. Právě zde jsem našel nejvíce shod. Pokud se u Vámi zadaného člověka objeví modré postavičky se šipkami, tak již někdo zadal osobu stejného jména. Prozkoumejte zdali to není shodný člověk. Upozornění pokud najdete shodnou osobu a jste si jistí, že je to opravdu ona, kontaktujte jejího zadavatele NEPŘEPISUJTE JEJÍ ČÁST RODOKMENU DO SVÉHO! Když se domluvíte, administrátor Vám rád rodokmeny propojí.
Vytvoření rodokmenu na papíře - papírovou verzi jsem udělal pouze pro můj základní rodokmen, v dalším pokračování je to docela složitá záležitost. Například: představte si, že Váš předek měl dva bratry, jeden se oženil a posléze umřel, a vdovu si vzal druhý bratr. To se z rodokmenu skoro stává kruhový diagram s mnoha poznámkami.

Můj již zesnulý příbuzný pan Viktor Kašák starší, vedl jeden takový psaný rodokmen (foto níže). Obrázek 1 je v jedné knize a obrázky 2 a 3 jsou v druhé knize.

Obrázek 1 je dvojstrana IV. generace mých předků, kde každý člověk má jedinečné číslo a dále zapsané tyto údaje jméno, příjmení, příjmení za svobodna, datum narození a úmrtí, místo narození.
Obrázek 2
obsahuje rodokmen s těmito jedinečnými čísly u jednotlivých čtverečků a vlevo jsou vidět římské číslice generací. To je vlastně onen rodokmen, jedná se o rozrod III. generace a dále také o vývod III. generace a některé předky ostatních generací.
Obrázek 3 je ukázkou genealogického vývodu, obsahuje tedy jen některé mé předky. V každém okénku je napsané jméno a příjmení a datum narození a úmrtí.


Krok 2. První hledání rodokmenu na internetu

Až vyčerpáte svoji paměť, přichází na řadu opravdové vytváření rodokmenu. V tuto chvíli můžete poprvé zkusit začít hledat své předky pomocí těchto stránek.

U www.myheritage.cz je to Rodokmen/Smartmatches nebo Genealogie/výzkum, zde se Vám najde možné příbuzenstvo. Pozor, Smartmatching se provádí automaticky jednou za 2 dny.

U www.rodokmen.com je to políčko hledání v pravé horním rohu stránek. Ovšem v začátcích možná nic moc nenajdete, ale tím se nenechte odradit.

Když najdete nějaké shody jedině dobře, pátrejte, pište, možná již někdo Váš rodokmen zadal.

Krok 3. Vytvoření archivu dokumentů

Pro začátek si vytiskněte Váš rodokmen, který jste právě vytvořily na myheritage stránkách či ručně. To bude Váš start pro další postup v rodokmenu, občas je potřeba vysvětlit něco babičce, nebo jiným příbuzným, tištěná verze velice pomůže.

Základem každého rodokmenu jsou veškeré dokumenty, které jsou ve Vaši rodině k dispozici např: křestní, oddací a úmrtní listy, kupní a darovací smlouvy, vysvědčení, výuční listy, živnostenské listy, zkrátka vše co doma naleznete. Stačí mít samozřejmě fotokopie či elektronickou podobu.

Tip: Nejdůležitější informace pro začátek hledání se nacházejí na rodném, křestním či oddacím listu nejstarších žijících předků, případně Vašich otců a matek.

Krok 4. Vytvoření archivu fotografií

Podobně sestavte archiv fotografický. Projděte stará alba a soustřeďte fotografie předků, domů a významných rodinných událostí. Často se v podobných albech najde řada fotografií o nichž už nevíte, koho či co zobrazují. Vyptejte se nejstarších členů rodiny, nebo příbuzných a pokuste se identifikovat obsah fotografií. Kvůli internetu je nejlépe si všechny fotky naskenovat či nafotit a místo jmen souborů psát, co, kdo je na fotografii a rok jejího pořízení.

Tip: Popište fotografie tužkou/propiskou pro budoucnost. Velice žádané jsou svatební fotografie o větším počtu osob, právě na tyto osoby se ptejte svých žijících předků.

Krok 5. Nejstarší žijící předci

Vezměte vytištěný rodokmen, dokumenty a fotky a vyzpovídejte nejstarší členy rodiny, blízké i vzdálené. Pečlivě zapište či nahrajte, vše co Vám řeknou. Jakékoliv detaily mohou hrát roli. Zeptejte se příbuzných na neznámé lidi na fotografiích či nejasnosti, které máte v rodokmenu.

Tip: Otázky pokládejte, jakoby z pohledu oné osoby. Tudíž se neptejte "Jak se jmenoval bratr tvého otce?", ale zeptejte se raději "Jak se jmenoval tvůj strýc?".

Krok 6. Doplnění informací a vložení fotek na stránky

Poté co jste získali a utřídili veškeré získané informace, zadejte je do Vašich myheritage.cz či rodokmen.com stránek. Zde se již opravdu vyplatí mít založený rodokmen v obou těchto systémech(myheritage, rodokmen). Fotky se vyplatí vkládat jen na myhertitage.cz, kde je velice dobře propracovaná fotogalerie, včetně rozpoznávání obličejů.
Tip: Nebojte se zapsat do on-line rodokmenu cokoliv!. Každý postřeh či informace např. "měl mít 3 sourozence v Plzni" má svou váhu.

Krok 7. Další vyhledávání příbuzných na internetu

Zkuste znovu hledat pomocí www.myheritage.cz či www.rodokmen.com . V případě, že najdete shodu, tak se kontaktujte s webmasterem dané rodiny a zkuste ho oslovit, zdali jste opravdu propojeni skrze jeho rodokmen. Dále uvedu některé odkazy pro další vyhledávání nebo zajímavé stránky o genealogii.

Všeobecné tipy při vyhledávání:
 • www.google.com - alfa a omega hledání!
  Můj příklad hledání příbuzných s příjmením Řabek"
  1. pište při hledání jména i s uvozovkami např: "Řabek" , tak se Vám zobrazí přesný výraz Řabek, ale i s Rabek.
  2. pokud nechci ve výsledku vyhledávání zobrazovat i uplně jiné jiná příjmení Rábek a Jeřábek, napíši : "Stanislav Řábek" -rabek -jeřábek
 • Pozor slovenská jména jsou malinko odlišná od českých např: Pavel=Pavol, Ludvík=Ľudovit
 • Vyhledávejte příjmení či jméno v různých tvarech Řábek, Řabek, Rabek
 • Zkoušejte i ženské tvary příjmení Řábková, Řabkova, Rabkova, ale i tyto tvary, kvůli starší češtině Řábekova, Řabekova...
 • Při vyhledávání v zahraničí se většinou vyhledává bez diakritiky (háčky, čárky)
 • Pro vyhledání Vašich sestřenic a bratranců využijte třeba i Facebook (mě se to osvědčilo)

 


Digitalizované matriky v archívech:

Záznamy přistěhovalců, vojáků a osob, které jsou nějakým způsobem k sobě historicky spjaté:
 • www.familysearch.org - zde je mnoho záznamů z dalších rodokmenů ostatních badatelů
 • www.ellisislandrecords.org - záznamy přistěhovalců do USA přes New York, potřebná registrace zdarma
 • www.vuapraha.cz - databáze čs. legionářů z 1. světové války
 • digi.nacr.cz - Digitalizované pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství (konskripce) 1850-1914


Všeobecně o genealogii:

 • www.genea.cz - genealogické stránky s návody, seznamy matrik
 • www.genebaze.cz - největší stránky o genealogii v češtině , včetně důležitých odkaz
 • www.cesarch.cz - stránky české archivní společnosti, přehled archivů
 • genealogie.taby.cz - velice rozsáhlé fórum o genealogii, možnost nechat si přečíst záznam z matriky

Krok 8. Detektivka alias Archivy, Matriky a jiné úřady

Najít předky se v tuto chvíli stává detektivkou na pokračování, vezměte jméno, datum a místo narození vašeho přímého nejstaršího mužského předka, co jste zatím nalezli. Zažádejte o jeho výpis z matriky(knihy narozených), pamatujte na tyto věci:
 1. matriky na obecních úřadech musí ze zákona předat archiválie starší než 100 let státním okresním archivům, ale je běžné že to předají i po 130-150 letech, až dopíší knihu.
 2. matrikářky Vám ze záznamů mladších než 100 let, dle zákona mohou poskytnou informace, jen o přímé rodině, tedy Vašem otci, matce, a jejich rodičích, ale třeba jméno a datum narození bratra vašeho dědy, Vám sdělit nesmějí. Hrajte na city.

O hledání v matrikách je napsáno spousta dobrých článků, stačí jen použít www.google.com.

Krok 9. Závěrem

Utváření rodokmenu je běh na dlouhou trať, na dny, týdny, roky ... proto doufám, že se nenecháte odradit a že Vám byl tento návod k něčemu dobrý. Popřeji Vám tedy výdrž a pevné nervy v poznávání Vaši rodiny.

Pokud se Vám článek líbil, podpořte mě tím, že kliknete na zobrazovanou reklamu u tohoto článku, nebo dáte like na mém Facebook profilu nebo Google+.

Autor: Stanislav Řábek, 2013

Jak postupovat, když potřebuji udělat www stránky?

Prosím přečtěte si tyto otázky a odpovědi k nim, určitě se dozvíte vše co potřebujete. Otázky jsem položil za Vás, protože za ty léta jsem je slyšel mnohokrát.

Máte-li další dotazy, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotoobrazy k prodeji, pro více klikněte
 
Adresa: Stanislav Řábek, Mánesova 627, Štětí 41108, Česká republika | Telefon: +420 775 919 878

Použití textů či obrázků jen s mým svolením.
Stanislav Řábek © 2005 - 2017 Všechna práva vyhrazena. | design Stanislav 'srab' Řábek | Joomla!